כל הפוסטים בנוירופידבק

אימוץ ילדים- על החלום ושברו, ההתמודדות עם תסמונת אלכהול עוברי (FAS -Fatal Alcohol Syndrom ) ועל הישועה שמעניק טיפול נוירופידבק

אימוץ – על החלום ושביריריותו בראי יום המשפחה. על התקוה שמאפשר הטיפול בנוירופידבק לתסמונות הנלוות לילדים מאומצים רבים. הנערה הראשונה